Mangas
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa [Manhua]

Story of: Thần Ấn Vương Tọa

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long

10
0
5

Chapters List

Chapter 274
1 month ago

1

Chapter 273
1 month ago

1

Chapter 272
1 month ago

1

Chapter 271
1 month ago

1

Chapter 270
1 month ago

1

Chapter 269
3 months ago

2

Chapter 268
3 months ago

2

Chapter 267
3 months ago

2

Chapter 266
3 months ago

2

Chapter 265
3 months ago

2

Chapter 264
3 months ago

2

Chapter 263
3 months ago

2

Chapter 262
3 months ago

2

Chapter 261
3 months ago

2

Chapter 260
3 months ago

2

Chapter 259
3 months ago

2

Chapter 258
3 months ago

2

Chapter 257
3 months ago

2

Chapter 256
3 months ago

2

Chapter 255
3 months ago

2

Chapter 254
3 months ago

2

Chapter 253
3 months ago

3

Chapter 252
3 months ago

2

Chapter 251
3 months ago

2

Chapter 250
3 months ago

2

Chapter 249
3 months ago

2

Chapter 248
3 months ago

3

Chapter 247
3 months ago

2

Chapter 246
3 months ago

2

Chapter 245
3 months ago

3

Chapter 244
3 months ago

2

Chapter 243
3 months ago

3

Chapter 242
3 months ago

2

Chapter 241
3 months ago

2

Chapter 240
3 months ago

2

Chapter 239
3 months ago

2

Chapter 238
3 months ago

2

Chapter 237
3 months ago

2

Chapter 236
3 months ago

2

Chapter 235
3 months ago

2

Chapter 234
3 months ago

2

Chapter 233
3 months ago

2

Chapter 232
3 months ago

2

Chapter 231
3 months ago

2

Chapter 230
3 months ago

2

Chapter 229
3 months ago

2

Chapter 228
3 months ago

2

Chapter 227
3 months ago

2

Chapter 226
3 months ago

2

Chapter 225
3 months ago

2

Chapter 224
3 months ago

2

Chapter 223
3 months ago

2

Chapter 222
3 months ago

2

Chapter 221
3 months ago

2

Chapter 220
3 months ago

2

Chapter 219
3 months ago

2

Chapter 218
3 months ago

2

Chapter 217
3 months ago

2

Chapter 216
3 months ago

2

Chapter 215
3 months ago

2

Chapter 214
3 months ago

2

Chapter 213
3 months ago

2

Chapter 212
3 months ago

3

Chapter 211
3 months ago

2

Chapter 210
3 months ago

2

Chapter 209
3 months ago

2

Chapter 208
3 months ago

2

Chapter 207
3 months ago

2

Chapter 206
3 months ago

2

Chapter 205
3 months ago

2

Chapter 204
3 months ago

2

Chapter 203
3 months ago

2

Chapter 202
3 months ago

2

Chapter 201
3 months ago

2

Chapter 200
3 months ago

2

Chapter 199
3 months ago

2

Chapter 198
3 months ago

2

Chapter 197
3 months ago

2

Chapter 196
3 months ago

2

Chapter 195
3 months ago

2

Chapter 194
3 months ago

2

Chapter 193
3 months ago

2

Chapter 192
3 months ago

2

Chapter 191
3 months ago

2

Chapter 190
3 months ago

2

Chapter 189
3 months ago

2

Chapter 188
3 months ago

2

Chapter 187
3 months ago

2

Chapter 186
3 months ago

2

Chapter 185
3 months ago

2

Chapter 184
3 months ago

2

Chapter 183
3 months ago

2

Chapter 182
3 months ago

2

Chapter 181
3 months ago

2

Chapter 180
3 months ago

3

Chapter 179
3 months ago

2

Chapter 178
3 months ago

2

Chapter 177
3 months ago

2

Chapter 176
3 months ago

2

Chapter 175
3 months ago

2