Mangas
Thần Hổ Jangsan

Thần Hổ Jangsan [-]

Alternative Titles: Jangsanbeom
Story of: Thần Hổ Jangsan

Hong Sia là người không có chút may mắn nào với tình yêu, tiền bạc, gia đình hay kể cả trong cuộc sống. Nhưng vào một ngày mùa đông, cô ấy đã lụm được con mèo, hay đúng hơn là con hổ Jangsan? “Gì? Tôi đã khắc ấn lên một con quái vật có khả năng kỳ lạ – một con hổ Jangsan?” “Tôi sẽ quyết định số phận của người có khế ước với tôi.” Một chàng trai mãnh thú, à không, một mãnh thú thực sự đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi!!

14
0
5