Mangas
Thanh Gươm của Evangeline

Thanh Gươm của Evangeline [Manhwa]

Alternative Titles: Thanh Kiếm Của Evangeline
Story of: Thanh Gươm của Evangeline

Nữ chính và Nam chính lớn lên cùng nhau trên một hòn đảo như một đứa trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ Nữ chính muốn trở thành một hiệp sĩ nên đã luyện tập kiếm, và thực lực thì rất cao Nam chính rất đẹp trai + kiếm thuật giỏi, nhưng bản thân anh ấy lại không có ước mơ trở thành hiệp sĩ… Dù sao thì nam chính cũng thích nữ chính trước Nhưng mà có chuyện gì đó xảy ra nên bam chính đã rời khỏi hòn đảo. Tại hòn đảo chỉ còn lại nữ chính, vụ việc xảy ra sau n năm và nữ chính cũng rời khỏi đảo Sau này họ sẽ gặp lại nhau…!

4
0
5

Chapters List

Chapter 85
1 week ago

0

Chapter 84
1 week ago

0

Chapter 83
1 week ago

0

Chapter 82
1 week ago

0

Chapter 81
1 week ago

0

Chapter 80
1 month ago

1

Chapter 79
1 month ago

1

Chapter 78
1 month ago

1

Chapter 77
1 month ago

1

Chapter 76
1 month ago

1

Chapter 75
1 month ago

1

Chapter 74
1 month ago

1

Chapter 73
1 month ago

1

Chapter 72
1 month ago

1

Chapter 71
1 month ago

1

Chapter 70
1 month ago

1

Chapter 69
1 month ago

1

Chapter 68
1 month ago

1

Chapter 67
1 month ago

1

Chapter 66
1 month ago

1

Chapter 65
1 month ago

1

Chapter 64
1 month ago

1

Chapter 63
1 month ago

1

Chapter 62
1 month ago

1

Chapter 61
1 month ago

1

Chapter 60
1 month ago

1

Chapter 59
1 month ago

1

Chapter 58
1 month ago

1

Chapter 57
1 month ago

1

Chapter 56
1 month ago

1

Chapter 55
1 month ago

1

Chapter 54
1 month ago

1

Chapter 53
1 month ago

1

Chapter 52
1 month ago

1

Chapter 51
1 month ago

1

Chapter 50
1 month ago

1

Chapter 49
1 month ago

1

Chapter 48
1 month ago

1

Chapter 47
1 month ago

1

Chapter 46
1 month ago

1

Chapter 45
1 month ago

1

Chapter 44
1 month ago

1

Chapter 43
1 month ago

1

Chapter 42
1 month ago

1

Chapter 41
1 month ago

1

Chapter 40
1 month ago

1

Chapter 39
1 month ago

1

Chapter 38
1 month ago

1

Chapter 37
1 month ago

1

Chapter 36
1 month ago

1

Chapter 35
1 month ago

1

Chapter 34
1 month ago

1

Chapter 33
1 month ago

1

Chapter 32
1 month ago

1

Chapter 31
1 month ago

1

Chapter 30
1 month ago

1

Chapter 29
1 month ago

1

Chapter 28
1 month ago

1

Chapter 27
1 month ago

1

Chapter 26.2
1 month ago

1

Chapter 26.1
1 month ago

1

Chapter 25.2
1 month ago

1

Chapter 25.1
1 month ago

1

Chapter 24.2
1 month ago

1

Chapter 24.1
1 month ago

1

Chapter 23.2
1 month ago

1

Chapter 23.1
1 month ago

1

Chapter 22.2
1 month ago

1

Chapter 22.1
1 month ago

1

Chapter 21.2
1 month ago

1

Chapter 21.1
1 month ago

1

Chapter 20.2
1 month ago

1

Chapter 20.1
1 month ago

1

Chapter 19.2
1 month ago

1

Chapter 19.1
1 month ago

1

Chapter 18.2
1 month ago

1

Chapter 18.1
1 month ago

1

Chapter 17.2
1 month ago

1

Chapter 17.1
1 month ago

1

Chapter 16.2
1 month ago

1

Chapter 16.1
1 month ago

1

Chapter 15.2
1 month ago

1

Chapter 15.1
1 month ago

1

Chapter 14.2
1 month ago

1

Chapter 14.1
1 month ago

1

Chapter 13.2
1 month ago

1

Chapter 13.1
1 month ago

1

Chapter 12.2
1 month ago

1

Chapter 12.1
1 month ago

1

Chapter 11.2
1 month ago

1

Chapter 11.1
1 month ago

1

Chapter 10.2
1 month ago

1

Chapter 10.1
1 month ago

1

Chapter 9.2
1 month ago

1

Chapter 9.1
1 month ago

1

Chapter 8.2
1 month ago

1

Chapter 8.1
1 month ago

1

Chapter 7.2
1 month ago

1

Chapter 7.1
1 month ago

1

Chapter 6.2
1 month ago

1