Mangas
Thế nhân thực sự tin tôi là đại boss

Thế nhân thực sự tin tôi là đại boss [Manhua]

Story of: Thế nhân thực sự tin tôi là đại boss

Nguyệt chi vương, Tô Lương! Có thể điều khiển Nguyệt Thần Thiểm Điệp hồi tưởng thời không, nghịch chuyển thời không , giờ nó trở thành thiếu niên vô địch đỉnh phong đứng tại thế giới này ! Xuyên không mà đến liền có thẻ căn cước như vậy, chẳng phải là Thiên Hồ bắt đầu...... Móa! Trong cơ thể ta sủng thú, không phải cái gì nguyệt thần Thiểm Điệp!! Căn bản chỉ là cái chỉ có thể chiếu sáng nhất nhất nhất đê giai tia chớp bướm!!! Đối mặt đến trăm vạn tín đồ cuồng nhiệt, ba năm sau ước chiến Thương Nguyệt đại đế, xem mình là cái đinh trong mắt các đại giáo phái...... Cái này thật đúng là...... Trước nay chưa từng có ngự thú đại nguy cơ!

10
0
5

Chapters List

Chapter 60
2 weeks ago

0

Chapter 59
3 months ago

2

Chapter 58
3 months ago

2

Chapter 57
3 months ago

2

Chapter 56
3 months ago

2

Chapter 55
3 months ago

2

Chapter 54
3 months ago

3

Chapter 53
3 months ago

2

Chapter 52
3 months ago

2

Chapter 51
3 months ago

2

Chapter 50
3 months ago

2

Chapter 49
3 months ago

2

Chapter 48
3 months ago

3

Chapter 47
3 months ago

3

Chapter 46
3 months ago

2

Chapter 45
3 months ago

2

Chapter 44
3 months ago

2

Chapter 43
3 months ago

2

Chapter 42
3 months ago

2

Chapter 41
3 months ago

2

Chapter 40
3 months ago

2

Chapter 39
3 months ago

2

Chapter 38
3 months ago

2

Chapter 37
3 months ago

2

Chapter 36
3 months ago

2

Chapter 35
3 months ago

2

Chapter 34
3 months ago

3

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32
3 months ago

2

Chapter 31
3 months ago

2

Chapter 30
3 months ago

2

Chapter 29
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

2

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

2

Chapter 24
3 months ago

2

Chapter 23
3 months ago

2

Chapter 22
3 months ago

2

Chapter 21
3 months ago

2

Chapter 20
3 months ago

2

Chapter 19
3 months ago

2

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

2

Chapter 15
3 months ago

2

Chapter 14
3 months ago

2

Chapter 13
3 months ago

3

Chapter 12
3 months ago

2

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9
3 months ago

2

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4
3 months ago

2

Chapter 3
3 months ago

2

Chapter 2
3 months ago

2

Chapter 1
3 months ago

2