Mangas
Thiên Kim Toàn Năng Lật Tung Trời

Thiên Kim Toàn Năng Lật Tung Trời [Manhua]

Alternative Titles: Thiên Kim Toàn Năng Muốn Lật Trời
Story of: Thiên Kim Toàn Năng Lật Tung Trời

Trọng sinh xuyên thành giả thiên kim của hào môn, Diệp Chước trở thành con gái riêng bị người người chửi mắng. Một ván bài nát thì sao? Xem ta đánh thành vương bài như thế nào!! Diệp Chước nhường vị lại cho chân thiên kim, dẫn theo mẹ cũng cậu một đêm làm giàu, tổng tài khoa học kỹ thuật, tài nữ vô song, trực tiếp đi lên đỉnh cao của cuộc đời! Thuận tiện cùng tài phiệt đại lão nói chuyện yêu đương, từ đó được sủng lên tới tận trời!

12
0
5

Chapters List

Chapter 64
4 months ago

4

Chapter 63
4 months ago

4

Chapter 62
4 months ago

4

Chapter 61
4 months ago

4

Chapter 60
4 months ago

4

Chapter 59
4 months ago

4

Chapter 58
4 months ago

4

Chapter 57
4 months ago

4

Chapter 56
4 months ago

4

Chapter 55
4 months ago

4

Chapter 54
4 months ago

4

Chapter 53
4 months ago

4

Chapter 52
4 months ago

4

Chapter 51
4 months ago

4

Chapter 50
4 months ago

4

Chapter 49
4 months ago

4

Chapter 48
4 months ago

4

Chapter 47
4 months ago

4

Chapter 46
4 months ago

4

Chapter 45
4 months ago

4

Chapter 44
4 months ago

4

Chapter 43
4 months ago

4

Chapter 42
4 months ago

4

Chapter 41
4 months ago

4

Chapter 40
4 months ago

4

Chapter 39
4 months ago

4

Chapter 38
4 months ago

4

Chapter 37
4 months ago

4

Chapter 36
4 months ago

4

Chapter 35
4 months ago

4

Chapter 34
4 months ago

4

Chapter 33
4 months ago

4

Chapter 32
4 months ago

4

Chapter 31
4 months ago

4

Chapter 30
4 months ago

4

Chapter 29
4 months ago

4

Chapter 28
4 months ago

4

Chapter 27
4 months ago

4

Chapter 26
4 months ago

4

Chapter 25
4 months ago

4

Chapter 24
4 months ago

4

Chapter 18
4 months ago

4

Chapter 17
4 months ago

4

Chapter 16
4 months ago

4

Chapter 15
4 months ago

4

Chapter 14
4 months ago

4

Chapter 13
4 months ago

4

Chapter 12
4 months ago

4

Chapter 11
4 months ago

4

Chapter 10
4 months ago

4

Chapter 9
4 months ago

4

Chapter 8
4 months ago

4

Chapter 7
4 months ago

4

Chapter 6
4 months ago

4

Chapter 5
4 months ago

4

Chapter 4
4 months ago

4

Chapter 3
4 months ago

4

Chapter 2
4 months ago

4

Chapter 1
4 months ago

4