Mangas
Thiết lập dàn Harem tại thế giới khác

Thiết lập dàn Harem tại thế giới khác [Manga]

Story of: Thiết lập dàn Harem tại thế giới khác

Một thanh niên chán đời với ý định tự tử và đang tìm những cách tự tử nhẹ nhàng nhất trên internet thì vô tình vào một trang web dạng game MMORPG, thì thanh niên này quyết định chơi thử trước khi tự tử, chọn xong tuyệt chiêu và trang bị bỗng dưng ngất đi và tỉnh lại thấy mình trong thế giới game MMORPG đó và cùng với những tuyệt chiêu và trang bị đã chọn.Thanh niên tưởng đây chỉ là trò chơi nên đi chém giết đến lúc mới biết không thể đăng xuất thì mới thất thần rằng đây là thế giới thực không phải là trong trò chơi. Cuộc hành trình bắt đầu.

16
0
5

Chapters List

Chapter 74
2 weeks ago

0

Chapter 73
1 month ago

0

Chapter 72
1 month ago

2

Chapter 71
1 month ago

1

Chapter 70
1 month ago

1

Chapter 69
1 month ago

1

Chapter 68
1 month ago

0

Chapter 67
1 month ago

1

Chapter 66
1 month ago

1

Chapter 65
1 month ago

0

Chapter 64
1 month ago

0

Chapter 63
1 month ago

3

Chapter 62
1 month ago

1

Chapter 61
1 month ago

0

Chapter 60
1 month ago

0

Chapter 59
1 month ago

0

Chapter 58
1 month ago

0

Chapter 57
1 month ago

0

Chapter 56
1 month ago

0

Chapter 55
1 month ago

0

Chapter 54
1 month ago

0

Chapter 53
1 month ago

0

Chapter 52
1 month ago

0

Chapter 51
1 month ago

0

Chapter 50
1 month ago

0

Chapter 49
1 month ago

0

Chapter 48.5
1 month ago

0

Chapter 48
1 month ago

0

Chapter 47
1 month ago

0

Chapter 46
1 month ago

0

Chapter 45
1 month ago

0

Chapter 44
1 month ago

0

Chapter 43
1 month ago

0

Chapter 42
1 month ago

0

Chapter 41
1 month ago

0

Chapter 40
1 month ago

0

Chapter 39
1 month ago

0

Chapter 38
1 month ago

0

Chapter 37
1 month ago

0

Chapter 36
1 month ago

0

Chapter 35
1 month ago

0

Chapter 34
1 month ago

0

Chapter 33
1 month ago

0

Chapter 32
1 month ago

0

Chapter 31
1 month ago

0

Chapter 30
1 month ago

0

Chapter 29
1 month ago

0

Chapter 28
1 month ago

0

Chapter 27
1 month ago

0

Chapter 26
1 month ago

0

Chapter 25
1 month ago

0

Chapter 24
1 month ago

0

Chapter 23
1 month ago

0

Chapter 22
1 month ago

0

Chapter 21
1 month ago

0

Chapter 20.5
1 month ago

0

Chapter 20
1 month ago

0

Chapter 19.5
1 month ago

0

Chapter 19
1 month ago

0

Chapter 18.5
1 month ago

0

Chapter 18
1 month ago

0

Chapter 17.5
1 month ago

0

Chapter 17
1 month ago

0

Chapter 16
1 month ago

0

Chapter 15
1 month ago

0

Chapter 14
1 month ago

0

Chapter 13
1 month ago

0

Chapter 12
1 month ago

0

Chapter 11
1 month ago

0

Chapter 10
1 month ago

0

Chapter 9
1 month ago

0

Chapter 8.2
1 month ago

0

Chapter 8.1
1 month ago

0

Chapter 7.3
1 month ago

0

Chapter 7.2
1 month ago

0

Chapter 7.1
1 month ago

0

Chapter 6.3
1 month ago

0

Chapter 6.2
1 month ago

0

Chapter 6.1
1 month ago

0

Chapter 5.3
1 month ago

0

Chapter 5.2
1 month ago

0

Chapter 5.1
1 month ago

0

Chapter 4.2
1 month ago

0

Chapter 4.1
1 month ago

0

Chapter 3.2
1 month ago

0

Chapter 3
1 month ago

0

Chapter 2
1 month ago

0

Chapter 1
1 month ago

0

Chapter 0
1 month ago

2