Mangas
Thiếu Niên Hướng Nội

Thiếu Niên Hướng Nội [Manhwa]

Alternative Titles: Cặp Đôi Hướng Nội
Story of: Thiếu Niên Hướng Nội

MBTI!!!!! Những con người max hướng nội đã gặp nhau! Câu chuyện tình yêu vượt qua trở ngại tâm lý cùng sự hiểu lầm của cặp đôi không thân thiết với tình huống dở khóc dở cười. Một ngày nọ Yeo Ja Hyuk (nam, 17 tuổi, có N người bạn) – người nổi tiếng ở trường học đã bắt chuyện với Nam Ja Yoo (nữ, 17 tuổi, 0 người bạn) – người không có cảm giác tồn tại ở trường học. Một Ja Yoo với thâm tâm muốn trở nên thân thiết với Ja Hyuk – người xích lại gần mình nhưng khuôn mặt lại không thể biểu hiện ra điều đó. Một khuôn mặt luôn gây ra hiểu lầm… Liệu rằng Ja Yoo và Ja Hyuk có thể vượt qua khó khăn này để thành công lại gần bên nhau hay không?

14
0
5

Chapters List

Chapter 45.1
1 month ago

4

Chapter 44.2
1 month ago

4

Chapter 44.1
1 month ago

4

Chapter 43.2
1 month ago

4

Chapter 43.1
1 month ago

4

Chapter 42.2
1 month ago

4

Chapter 42.1
1 month ago

4

Chapter 41.2
1 month ago

4

Chapter 41.1
2 months ago

5

Chapter 40.2
2 months ago

5

Chapter 40.1
3 months ago

7

Chapter 39.2
3 months ago

6

Chapter 39.1
3 months ago

6

Chapter 38.2
3 months ago

6

Chapter 38.1
3 months ago

6

Chapter 37.2
3 months ago

7

Chapter 37.1
3 months ago

7

Chapter 36.2
3 months ago

6

Chapter 36.1
3 months ago

6

Chapter 35.2
3 months ago

7

Chapter 35.1
3 months ago

6

Chapter 34
3 months ago

6

Chapter 33
3 months ago

6

Chapter 32.2
3 months ago

6

Chapter 32.1
3 months ago

6

Chapter 31.2
3 months ago

6

Chapter 31.1
3 months ago

6

Chapter 30.2
3 months ago

6

Chapter 30.1
3 months ago

6

Chapter 29.2
3 months ago

6

Chapter 29.1
3 months ago

6

Chapter 28.2
3 months ago

6

Chapter 28.1
3 months ago

6

Chapter 27.2
3 months ago

6

Chapter 27.1
3 months ago

6

Chapter 26.2
3 months ago

6

Chapter 26.1
3 months ago

6

Chapter 25.2
3 months ago

6

Chapter 25.1
3 months ago

6

Chapter 24
3 months ago

6

Chapter 23
3 months ago

6

Chapter 22
3 months ago

6

Chapter 21
3 months ago

6

Chapter 20
3 months ago

6

Chapter 19.2
3 months ago

6

Chapter 19.1
3 months ago

6

Chapter 18.2
3 months ago

7

Chapter 18.1
3 months ago

6

Chapter 17.2
3 months ago

6

Chapter 17.1
3 months ago

7

Chapter 16.2
3 months ago

6

Chapter 16.1
3 months ago

6

Chapter 15.2
3 months ago

6

Chapter 15.1
3 months ago

6

Chapter 14.2
3 months ago

6

Chapter 14.1
3 months ago

6

Chapter 13.2
3 months ago

6

Chapter 13.1
3 months ago

6

Chapter 12.2
3 months ago

6

Chapter 12.1
3 months ago

6

Chapter 11.2
3 months ago

6

Chapter 11.1
3 months ago

6

Chapter 10.2
3 months ago

7

Chapter 10.1
3 months ago

6

Chapter 9.2
3 months ago

6

Chapter 9.1
3 months ago

6

Chapter 8.2
3 months ago

7

Chapter 8.1
3 months ago

6

Chapter 7.2
3 months ago

6

Chapter 7.1
3 months ago

6

Chapter 6.2
3 months ago

6

Chapter 6.1
3 months ago

6

Chapter 5.2
3 months ago

6

Chapter 5.1
3 months ago

6

Chapter 4.2
3 months ago

6

Chapter 4.1
3 months ago

6

Chapter 3.2
3 months ago

6

Chapter 3.1
3 months ago

6

Chapter 2.2
3 months ago

6

Chapter 2.1
3 months ago

6

Chapter 1.2
3 months ago

6

Chapter 1.1
3 months ago

6