Mangas
Thợ Rèn Thiên Tài Xuyên Không Đến Thế Giới Phép Thuật

Thợ Rèn Thiên Tài Xuyên Không Đến Thế Giới Phép Thuật [Manga]

Story of: Thợ Rèn Thiên Tài Xuyên Không Đến Thế Giới Phép Thuật

Một thợ rèn thiên tài bỗng dưng lại được chuyển sinh đến một thế giới chỉ có pháp thuật. Để trợ giúp những người ở đây, anh ấy đã rèn ra S/ú/n/g! Từ đây anh thợ rèn sẽ cho thế giới pháp thuật này biết thế nào mới là "pháp thuật thật sự"!

15
0
5