Mangas
Thú Vực Tiên Đồ

Thú Vực Tiên Đồ [Manhua]

Story of: Thú Vực Tiên Đồ

Thủ tịch đệ tử Ngự Thú Tông Tiếu Nhân thiên phú dị bẩm kết thành Thiên Phẩm Thú Đan, lúc bước vào Kim Đan Cảnh, bị tông chủ đâm sau lưng, cướp đi Thiên Phẩm Thú Đan, phế thân phá khí, lại bị thiết kế hãm hại đánh rơi đáy Vạn Thú Cốc. Vạn loại tuyệt xử lúc, ngẫu nhiên gặp được cải biến hắn cả đời thượng cổ họa thú, hai người kết duyên, vì chung mục đích báo thù, tuyệt xử phùng sinh, nghịch tập mà đến, giết xuyên Tiên Minh!

8
0
5