Mangas
Thuần hóa nam nô lệ hắc hóa

Thuần hóa nam nô lệ hắc hóa [Manhwa]

Alternative Titles: Thuần Phục Nam Nô Lệ Bị Hắc Hóa
Story of: Thuần hóa nam nô lệ hắc hóa

Sau đó, cô đã thuần phục thành công người đàn ông giỏi kiếm thuật nhất và biến anh ta thành em trai của mình. Anh ta sẽ là thanh bảo kiếm bảo vệ tôi khỏi người chồng sắp cưới đã giết tôi ở kiếp trước. “Từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ coi chị là người nhà. Chị gái thân yêu.” Người đàn ông mà tôi dụ dỗ làm em trai hóa ra lại là một con dã thú.

14
0
5

Chapters List

Chapter 60.2
1 month ago

0

Chapter 60.1
1 month ago

0

Chapter 59.2
1 month ago

0

Chapter 59.1
1 month ago

0

Chapter 58.2
1 month ago

1

Chapter 58.1
1 month ago

1

Chapter 57.2
2 months ago

2

Chapter 57.1
2 months ago

2

Chapter 56.2
2 months ago

2

Chapter 56.1
2 months ago

2

Chapter 55.2
2 months ago

2

Chapter 55.1
2 months ago

2

Chapter 54.2
2 months ago

2

Chapter 54.1
2 months ago

2

Chapter 53.2
2 months ago

2

Chapter 53.1
2 months ago

2

Chapter 52.2
2 months ago

2

Chapter 52.1
2 months ago

2

Chapter 51.2
2 months ago

2

Chapter 51.1
2 months ago

2

Chapter 50.2
2 months ago

2

Chapter 50.1
2 months ago

2

Chapter 49.2
2 months ago

2

Chapter 49.1
2 months ago

2

Chapter 48.2
2 months ago

2

Chapter 48.1
2 months ago

2

Chapter 47.2
2 months ago

2

Chapter 47.1
2 months ago

2

Chapter 46.2
3 months ago

2

Chapter 46.1
3 months ago

2

Chapter 45.2
3 months ago

4

Chapter 45.1
3 months ago

2

Chapter 44.2
3 months ago

2

Chapter 44.1
3 months ago

2

Chapter 43.2
3 months ago

2

Chapter 43.1
3 months ago

2

Chapter 42.2
3 months ago

2

Chapter 42.1
3 months ago

4

Chapter 41.2
3 months ago

4

Chapter 41.1
3 months ago

2

Chapter 40.2
3 months ago

2

Chapter 40.1
3 months ago

2

Chapter 39.2
3 months ago

2

Chapter 39.1
3 months ago

2

Chapter 38.2
3 months ago

2

Chapter 38.1
3 months ago

2

Chapter 37.2
3 months ago

2

Chapter 37.1
3 months ago

2

Chapter 36.2
3 months ago

2

Chapter 36.1
3 months ago

2

Chapter 35.2
3 months ago

2

Chapter 35.1
3 months ago

2

Chapter 34.2
3 months ago

2

Chapter 34.1
3 months ago

4

Chapter 33.2
3 months ago

2

Chapter 33.1
3 months ago

2

Chapter 32.2
3 months ago

2

Chapter 32.1
3 months ago

2

Chapter 31.2
3 months ago

2

Chapter 31.1
3 months ago

2

Chapter 30.2
3 months ago

2

Chapter 30.1
3 months ago

2

Chapter 29.2
3 months ago

4

Chapter 29.1
3 months ago

2

Chapter 28.2
3 months ago

2

Chapter 28.1
3 months ago

2

Chapter 27.2
3 months ago

4

Chapter 27.1
3 months ago

2

Chapter 26.2
3 months ago

2

Chapter 26.1
3 months ago

2

Chapter 25.2
3 months ago

3

Chapter 25.1
3 months ago

4

Chapter 24.2
3 months ago

2

Chapter 24.1
3 months ago

2

Chapter 23.2
3 months ago

2

Chapter 23.1
3 months ago

2

Chapter 22.2
3 months ago

2

Chapter 22.1
3 months ago

2

Chapter 21.2
3 months ago

2

Chapter 21.1
3 months ago

2

Chapter 20.2
3 months ago

2

Chapter 20.1
3 months ago

2

Chapter 19.2
3 months ago

2

Chapter 19.1
3 months ago

2

Chapter 18.2
3 months ago

2

Chapter 18.1
3 months ago

2

Chapter 17.2
3 months ago

2

Chapter 17.1
3 months ago

4

Chapter 16.2
3 months ago

2

Chapter 16.1
3 months ago

2

Chapter 15.2
3 months ago

2

Chapter 15.1
3 months ago

2

Chapter 14.2
3 months ago

4

Chapter 14.1
3 months ago

2

Chapter 13.2
3 months ago

4

Chapter 13.1
3 months ago

2

Chapter 12.2
3 months ago

2

Chapter 12.1
3 months ago

2

Chapter 11.2
3 months ago

4

Chapter 11.1
3 months ago

2