Mangas
Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai

Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai [Manhua]

Alternative Titles: Magician From the Future
Story of: Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai

Công nghệ ngoài hành tinh, tu võ của nhân loại, hai thế giới va chạm và giao thoa. Kẻ mạnh trên đỉnh cao, ngoài hành tinh thảm bại, trùng sinh về thời cấp ba! Kiếp này, Đường Minh quyết định vùng dậy mạnh mẽ, bảo vệ thế giới. Nữ thần kiếp trước, thiếu nữ thiên tài, cô giáo gợi cảm, ngự tỷ chân dài, công chúa nước ngoài... Tất cả về tay ta! Mười ba nhà, thế lực tông phái trong võ đạo, cường giả ẩn tu, thuận ta thì sống, chống ta thì bị đánh bay! Tu đạo thịnh thế, ta là vô địch!

8
0
5

Chapters List

Chapter 188
3 weeks ago

0

Chapter 187
3 weeks ago

0

Chapter 186
3 weeks ago

0

Chapter 185
3 weeks ago

0

Chapter 184
1 month ago

2

Chapter 183
1 month ago

2

Chapter 182
1 month ago

2

Chapter 181
1 month ago

3

Chapter 180
1 month ago

2

Chapter 179
1 month ago

2

Chapter 178
1 month ago

2

Chapter 177
1 month ago

2

Chapter 176
1 month ago

2

Chapter 175
1 month ago

2

Chapter 174
1 month ago

2

Chapter 173
1 month ago

2

Chapter 172
1 month ago

2

Chapter 171
1 month ago

2

Chapter 170
1 month ago

2

Chapter 169
1 month ago

2

Chapter 168
1 month ago

2

Chapter 167
1 month ago

2

Chapter 166
1 month ago

2

Chapter 165
1 month ago

2

Chapter 164
1 month ago

2

Chapter 163
1 month ago

2

Chapter 162
1 month ago

2

Chapter 161
1 month ago

2

Chapter 160
1 month ago

2

Chapter 159
1 month ago

2

Chapter 158
1 month ago

2

Chapter 157
1 month ago

2

Chapter 156
1 month ago

2

Chapter 155
1 month ago

2

Chapter 154
1 month ago

2

Chapter 153
1 month ago

2

Chapter 152
1 month ago

2

Chapter 151
1 month ago

2

Chapter 150
1 month ago

2

Chapter 149
1 month ago

2

Chapter 148
1 month ago

2

Chapter 147
1 month ago

2

Chapter 146
1 month ago

2

Chapter 145
1 month ago

2

Chapter 144
1 month ago

2

Chapter 143
1 month ago

2

Chapter 142
1 month ago

2

Chapter 141
1 month ago

2

Chapter 140
1 month ago

2

Chapter 139
1 month ago

2

Chapter 138
1 month ago

2

Chapter 137
1 month ago

2

Chapter 136
1 month ago

2

Chapter 135
1 month ago

2

Chapter 134
1 month ago

2

Chapter 133
1 month ago

2

Chapter 132
1 month ago

2

Chapter 131
1 month ago

2

Chapter 130
1 month ago

2

Chapter 129
1 month ago

2

Chapter 128
1 month ago

2

Chapter 127
1 month ago

2

Chapter 126
1 month ago

2

Chapter 125
1 month ago

2

Chapter 124
1 month ago

2

Chapter 123
1 month ago

2

Chapter 122
1 month ago

2

Chapter 121
1 month ago

2

Chapter 120
1 month ago

2

Chapter 119
1 month ago

2

Chapter 118
1 month ago

2

Chapter 117
1 month ago

2

Chapter 116
1 month ago

2

Chapter 115
1 month ago

2

Chapter 114
1 month ago

2

Chapter 113
1 month ago

2

Chapter 112
1 month ago

2

Chapter 111
1 month ago

2

Chapter 110
1 month ago

2

Chapter 109
1 month ago

2

Chapter 108
1 month ago

2

Chapter 107
1 month ago

2

Chapter 106
1 month ago

2

Chapter 105
1 month ago

2

Chapter 104
1 month ago

2

Chapter 103
1 month ago

2

Chapter 102
1 month ago

2

Chapter 101
1 month ago

2

Chapter 100
1 month ago

2

Chapter 99
1 month ago

2

Chapter 98
1 month ago

2

Chapter 97
1 month ago

2

Chapter 96
1 month ago

2

Chapter 95
1 month ago

2

Chapter 94
1 month ago

2

Chapter 93
1 month ago

2

Chapter 92
1 month ago

2

Chapter 91
1 month ago

2

Chapter 90
1 month ago

2

Chapter 89
1 month ago

2