Mangas
Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế

Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế [Manhua]

Alternative Titles: Mạt Thế: Bắt Đầu Trước Độn 10 Ức Vật Tư
Story of: Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế

Ngày tận thế, quân vương hư không Trần Lạc dựa vào năng lực không ai địch nổi của mình thành công cứu sống tẩt cả những người còn sống sót, nhưng Trần Lạc lại rơi vào tuyệt vọng với một thế giới đầy rẫy zombie và quái vật. Lại chẳng ngờ được, sau khi chết đi Trần Lạc sống lại trước ngày tận thế một tháng, cũng đi theo con đường mở ra không gian dị năng giống kiếp trước. Mặc kệ mọi thứ, tích trữ 10 vạn vật tư đã rồi tính! Kiếp này Trần Lạc quyết tâm đổi cách chơi mới, anh ta muốn xây dựng một tụ điểm làm lão đại, phải giải toả mạt thế cô độc này!

15
0
5

Chapters List

Chapter 199
11 hours ago

0

Chapter 198
2 days ago

0

Chapter 197
4 days ago

0

Chapter 196
4 days ago

0

Chapter 195
1 week ago

0

Chapter 194
1 week ago

0

Chapter 193
1 week ago

0

Chapter 192
1 week ago

0

Chapter 191
1 week ago

0

Chapter 190
1 week ago

0

Chapter 189
2 weeks ago

0

Chapter 188
2 weeks ago

0

Chapter 187
2 weeks ago

0

Chapter 186
2 weeks ago

0

Chapter 185
2 weeks ago

0

Chapter 184
2 weeks ago

0

Chapter 183
3 weeks ago

0

Chapter 182
3 weeks ago

0

Chapter 181
3 weeks ago

0

Chapter 180
3 weeks ago

0

Chapter 179
4 weeks ago

0

Chapter 178
1 month ago

0

Chapter 177
1 month ago

1

Chapter 176
1 month ago

1

Chapter 175
1 month ago

1

Chapter 174
1 month ago

1

Chapter 173
1 month ago

0

Chapter 172
1 month ago

1

Chapter 171
1 month ago

1

Chapter 170
1 month ago

1

Chapter 169
1 month ago

1

Chapter 168
1 month ago

1

Chapter 167
1 month ago

1

Chapter 166
1 month ago

1

Chapter 165
1 month ago

1

Chapter 164
3 months ago

3

Chapter 163
3 months ago

3

Chapter 162
3 months ago

4

Chapter 161
3 months ago

4

Chapter 160
4 months ago

4

Chapter 159
4 months ago

4

Chapter 158
4 months ago

4

Chapter 157
4 months ago

4

Chapter 156
4 months ago

4

Chapter 155
4 months ago

4

Chapter 154
4 months ago

4

Chapter 153
4 months ago

4

Chapter 152
4 months ago

4

Chapter 151
4 months ago

4

Chapter 150
4 months ago

4

Chapter 149
4 months ago

4

Chapter 148
4 months ago

4

Chapter 147
4 months ago

4

Chapter 146
4 months ago

4

Chapter 145
4 months ago

4

Chapter 144
4 months ago

4

Chapter 143
4 months ago

4

Chapter 142
4 months ago

4

Chapter 141
4 months ago

4

Chapter 140
4 months ago

4

Chapter 139
4 months ago

4

Chapter 138
4 months ago

0

Chapter 138
4 months ago

4

Chapter 137
4 months ago

4

Chapter 136
4 months ago

4

Chapter 135
4 months ago

4

Chapter 134
4 months ago

4

Chapter 133
4 months ago

4

Chapter 132
4 months ago

4

Chapter 131
4 months ago

4

Chapter 130
4 months ago

4

Chapter 129
4 months ago

4

Chapter 128
4 months ago

4

Chapter 127
4 months ago

4

Chapter 126
4 months ago

4

Chapter 125
4 months ago

4

Chapter 124
4 months ago

4

Chapter 123
4 months ago

4

Chapter 122
4 months ago

4

Chapter 121
4 months ago

4

Chapter 120
4 months ago

4

Chapter 119
4 months ago

4

Chapter 118
4 months ago

4

Chapter 117
4 months ago

4

Chapter 116
4 months ago

4

Chapter 115
4 months ago

4

Chapter 114
4 months ago

4

Chapter 113
4 months ago

4

Chapter 112
4 months ago

4

Chapter 111
4 months ago

4

Chapter 110
4 months ago

4

Chapter 109
4 months ago

4

Chapter 108
4 months ago

4

Chapter 107
4 months ago

4

Chapter 106
4 months ago

4

Chapter 105
4 months ago

4

Chapter 104
4 months ago

4

Chapter 103
4 months ago

4

Chapter 102
4 months ago

4

Chapter 101
4 months ago

4