Mangas
Tiên Đế Qui Lai

Tiên Đế Qui Lai [Manhua]

Alternative Titles: Tiên Đế Trở Về
Story of: Tiên Đế Qui Lai

Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta".

16
0
5

Chapters List

Chapter 385
2 months ago

5

Chapter 384
4 months ago

4

Chapter 383
4 months ago

4

Chapter 382
4 months ago

5

Chapter 381
4 months ago

5

Chapter 380
4 months ago

5

Chapter 379
4 months ago

5

Chapter 378
4 months ago

5

Chapter 377
4 months ago

5

Chapter 376
4 months ago

5

Chapter 375
4 months ago

5

Chapter 374
4 months ago

5

Chapter 373
4 months ago

5

Chapter 372
4 months ago

5

Chapter 371
4 months ago

5

Chapter 370
4 months ago

5

Chapter 369
4 months ago

5

Chapter 368
4 months ago

5

Chapter 367
4 months ago

5

Chapter 366
4 months ago

5

Chapter 365
4 months ago

5

Chapter 364
4 months ago

5

Chapter 363
4 months ago

5

Chapter 362
4 months ago

5

Chapter 361
4 months ago

5

Chapter 360
4 months ago

5

Chapter 359
4 months ago

5

Chapter 358
4 months ago

5

Chapter 357
4 months ago

5

Chapter 356
4 months ago

5

Chapter 355
4 months ago

5

Chapter 354
4 months ago

5

Chapter 353
4 months ago

5

Chapter 352
4 months ago

5

Chapter 351
4 months ago

5

Chapter 350
4 months ago

5

Chapter 349
4 months ago

5

Chapter 348
4 months ago

5

Chapter 347
4 months ago

5

Chapter 346
4 months ago

5

Chapter 345
4 months ago

5

Chapter 344
4 months ago

5

Chapter 343
4 months ago

5

Chapter 342
4 months ago

5

Chapter 341
4 months ago

5

Chapter 340
4 months ago

5

Chapter 339
4 months ago

5

Chapter 338
4 months ago

5

Chapter 337
4 months ago

5

Chapter 336
4 months ago

5

Chapter 335
4 months ago

5

Chapter 334
4 months ago

5

Chapter 333
4 months ago

5

Chapter 332
4 months ago

5

Chapter 331
4 months ago

5

Chapter 330
4 months ago

5

Chapter 329
4 months ago

5

Chapter 328
4 months ago

5

Chapter 327
4 months ago

5

Chapter 326
4 months ago

5

Chapter 325
4 months ago

5

Chapter 324
4 months ago

5

Chapter 323
4 months ago

5

Chapter 322
4 months ago

5

Chapter 321
4 months ago

5

Chapter 320
4 months ago

5

Chapter 319
4 months ago

5

Chapter 318
4 months ago

5

Chapter 317
4 months ago

5

Chapter 316
4 months ago

5

Chapter 315
4 months ago

5

Chapter 314
4 months ago

5

Chapter 313
4 months ago

5

Chapter 312
4 months ago

5

Chapter 311
4 months ago

5

Chapter 310
4 months ago

5

Chapter 309
4 months ago

5

Chapter 308
4 months ago

5

Chapter 307
4 months ago

5

Chapter 306
4 months ago

5

Chapter 305
4 months ago

5

Chapter 304
4 months ago

5

Chapter 303
4 months ago

5

Chapter 302
4 months ago

5

Chapter 301
4 months ago

5

Chapter 300
4 months ago

5

Chapter 299
4 months ago

5

Chapter 298
4 months ago

5

Chapter 297
4 months ago

5

Chapter 296
4 months ago

5

Chapter 295
4 months ago

5

Chapter 294
4 months ago

5

Chapter 293
4 months ago

5

Chapter 292
4 months ago

5

Chapter 291
4 months ago

5

Chapter 290
4 months ago

5

Chapter 289
4 months ago

5

Chapter 288
4 months ago

5

Chapter 287
4 months ago

5

Chapter 286
4 months ago

5