Mangas
Tiên Giới Đệ Nhất Nội Ứng

Tiên Giới Đệ Nhất Nội Ứng [Manhua]

Story of: Tiên Giới Đệ Nhất Nội Ứng

Ta, Lâm Vân, căn cốt tuyệt hảo, có Tiên Đế chi tư, vốn cho rằng sẽ trở thành tông môn đệ tử bảo bối cung cấp, vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn để cho ta xâm nhập hang hổ đi nội ứng.Như vậy vấn đề tới, bắt đầu liền cầm xuống Ma Tôn làm sao bây giờ?Trưởng lão: "Ta nói xâm nhập hang hổ không phải ý tứ này..."

12
0
5