Mangas
Tinh Giáp Hồn Tướng

Tinh Giáp Hồn Tướng [Manhua]

Alternative Titles: Huyền Thoại Tinh Giáp
Story of: Tinh Giáp Hồn Tướng

Vị hoàng hồn sư cuối cùng của tộc người--Tống Vân Tường, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về lúc còn đi học. Lúc còn trẻ bởi vì hồn mạch khiếm khuyết mà bị người đời khinh thường, bởi vì yếu đuối nên chỉ có thể giương mắt nhìn bạn thân chết trước mặt mình. Nhưng kiếp này, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về, dùng kinh nghiệm chiến đấu với kiến thức kỹ thuật của 60 năm để cứu rỗi trường học, từ đó mở ra con đường Tạo Cơ Giáp siêu cấp để đánh quái thú...Chuyện đã từng hối hận, những người đã từng bỏ lỡ, lần này tuyệt đối sẽ không để lại hối tiếc gì.

16
0
5

Chapters List

Chapter 210
6 days ago

0

Chapter 209
1 week ago

0

Chapter 208
2 weeks ago

2

Chapter 207
2 weeks ago

2

Chapter 206
3 weeks ago

2

Chapter 205
4 weeks ago

2

Chapter 204
1 month ago

2

Chapter 203
1 month ago

2

Chapter 202
1 month ago

3

Chapter 201
1 month ago

5

Chapter 200
2 months ago

5

Chapter 199
2 months ago

5

Chapter 198
2 months ago

5

Chapter 197
2 months ago

5

Chapter 196
2 months ago

5

Chapter 195
2 months ago

5

Chapter 194
2 months ago

5

Chapter 193
2 months ago

4

Chapter 192
2 months ago

4

Chapter 191
3 months ago

5

Chapter 190
3 months ago

4

Chapter 189
3 months ago

4

Chapter 188
3 months ago

4

Chapter 187
3 months ago

5

Chapter 186
3 months ago

5

Chapter 185
3 months ago

4

Chapter 184
3 months ago

5

Chapter 183
3 months ago

5

Chapter 182
3 months ago

5

Chapter 181
3 months ago

5

Chapter 180
3 months ago

4

Chapter 179
3 months ago

4

Chapter 178
3 months ago

4

Chapter 177
3 months ago

4

Chapter 176
3 months ago

5

Chapter 175
3 months ago

4

Chapter 174
3 months ago

4

Chapter 173
3 months ago

5

Chapter 172
3 months ago

4

Chapter 171
3 months ago

4

Chapter 170
3 months ago

4

Chapter 169
3 months ago

5

Chapter 168
3 months ago

5

Chapter 167
3 months ago

5

Chapter 166
3 months ago

5

Chapter 165
3 months ago

4

Chapter 164
3 months ago

4

Chapter 163
3 months ago

5

Chapter 162
3 months ago

5

Chapter 161
3 months ago

4

Chapter 160
3 months ago

4

Chapter 159
3 months ago

5

Chapter 158
3 months ago

5

Chapter 157
3 months ago

5

Chapter 156
3 months ago

5

Chapter 155
3 months ago

4

Chapter 154
3 months ago

4

Chapter 153
3 months ago

4

Chapter 152
3 months ago

5

Chapter 151
3 months ago

4

Chapter 150
3 months ago

5

Chapter 149
3 months ago

4

Chapter 148
3 months ago

4

Chapter 147
3 months ago

4

Chapter 146
3 months ago

0

Chapter 146
3 months ago

4

Chapter 145
3 months ago

4

Chapter 144
3 months ago

5

Chapter 143
3 months ago

4

Chapter 142
3 months ago

4

Chapter 141
3 months ago

5

Chapter 140
3 months ago

5

Chapter 139
3 months ago

4

Chapter 138
3 months ago

4

Chapter 137
3 months ago

4

Chapter 136
3 months ago

5

Chapter 135
3 months ago

4

Chapter 134
3 months ago

4

Chapter 133
3 months ago

5

Chapter 132
3 months ago

5

Chapter 131
3 months ago

4

Chapter 130
3 months ago

5

Chapter 129
3 months ago

4

Chapter 128
3 months ago

5

Chapter 127
3 months ago

5

Chapter 126.5
3 months ago

4

Chapter 126
3 months ago

5

Chapter 125
3 months ago

4

Chapter 124
3 months ago

5

Chapter 123
3 months ago

5

Chapter 122
3 months ago

5

Chapter 121
3 months ago

5

Chapter 120
3 months ago

4

Chapter 119
3 months ago

5

Chapter 118
3 months ago

4

Chapter 117
3 months ago

4

Chapter 116
3 months ago

5

Chapter 115
3 months ago

5

Chapter 114
3 months ago

4

Chapter 113
3 months ago

4