Mangas
Toàn Cầu Băng Phong Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Toàn Cầu Băng Phong Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế [Manhua]

Alternative Titles: Trái Đất Đóng Băng: Tôi Gầy Dựng Nên Phòng An Toàn Thời Tận Thế
Story of: Toàn Cầu Băng Phong Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Toàn cầu tiến vào thời đại băng hà, 95% nhân loại mất mạng! Ở kiếp trước, Trương Dịch lòng dạ lương thiện, nhưng kết quả lại bị người ta lấy ân báo oán. Kiếp này, Trương Dịch trùng sinh trở về, thức tỉnh không gian dị năng, điên cuồng lưu trữ vật tư! Hàn băng tận thế, phân đất vi vương! Thề phải hoàn trả lại quá khứ đau khổ gấp cả trăm lần!

4
0
5

Chapters List

Chapter 281
14 hours ago

0

Chapter 280
14 hours ago

0

Chapter 279
1 week ago

0

Chapter 278
1 week ago

0

Chapter 277
1 week ago

0

Chapter 276
1 week ago

0

Chapter 275
1 week ago

0

Chapter 274
1 week ago

0

Chapter 273
1 week ago

0

Chapter 272
2 weeks ago

0

Chapter 271
2 weeks ago

0

Chapter 270
2 weeks ago

0

Chapter 269
2 weeks ago

0

Chapter 268
2 weeks ago

0

Chapter 267
2 weeks ago

0

Chapter 266
2 weeks ago

0

Chapter 265
3 weeks ago

0

Chapter 264
3 weeks ago

0

Chapter 263
3 weeks ago

0

Chapter 262
3 weeks ago

0

Chapter 261
3 weeks ago

0

Chapter 260
3 weeks ago

0

Chapter 259
3 weeks ago

0

Chapter 258
3 weeks ago

0

Chapter 257
3 weeks ago

0

Chapter 256
3 weeks ago

0

Chapter 255
3 weeks ago

0

Chapter 254
3 weeks ago

0

Chapter 253
4 weeks ago

0

Chapter 252
4 weeks ago

0

Chapter 251
1 month ago

0

Chapter 250
1 month ago

0

Chapter 249
1 month ago

0

Chapter 248
1 month ago

0

Chapter 247
1 month ago

0

Chapter 246
1 month ago

0

Chapter 245
1 month ago

0

Chapter 244
1 month ago

0

Chapter 243
1 month ago

0

Chapter 242
1 month ago

0

Chapter 241
1 month ago

0

Chapter 240
1 month ago

0

Chapter 239
1 month ago

0

Chapter 238
1 month ago

0

Chapter 237
1 month ago

0

Chapter 236
1 month ago

0

Chapter 235
1 month ago

0

Chapter 234
1 month ago

0

Chapter 232
1 month ago

0

Chapter 231
1 month ago

0

Chapter 230
1 month ago

0

Chapter 229
1 month ago

0

Chapter 228
1 month ago

0

Chapter 227
1 month ago

0

Chapter 226
1 month ago

0

Chapter 225
1 month ago

0

Chapter 224
1 month ago

0

Chapter 223
1 month ago

0

Chapter 222
1 month ago

0

Chapter 221
1 month ago

0

Chapter 220
1 month ago

0

Chapter 219
1 month ago

0

Chapter 218
1 month ago

0

Chapter 217
1 month ago

0

Chapter 216
1 month ago

0

Chapter 215
1 month ago

0

Chapter 214
1 month ago

0

Chapter 213
1 month ago

0

Chapter 212
1 month ago

0

Chapter 211
1 month ago

0

Chapter 210
1 month ago

0

Chapter 209
1 month ago

0

Chapter 208
1 month ago

0

Chapter 207
1 month ago

0

Chapter 206
1 month ago

0

Chapter 205
1 month ago

0

Chapter 204
1 month ago

0

Chapter 203
1 month ago

0

Chapter 202
1 month ago

0

Chapter 201
1 month ago

0

Chapter 200
1 month ago

0

Chapter 199
1 month ago

0

Chapter 198
1 month ago

0

Chapter 197
1 month ago

0

Chapter 196
1 month ago

0

Chapter 195
1 month ago

0

Chapter 194
1 month ago

0

Chapter 193
1 month ago

0

Chapter 192
1 month ago

0

Chapter 191
1 month ago

0

Chapter 190
1 month ago

0

Chapter 189
1 month ago

0

Chapter 188
1 month ago

0

Chapter 187
1 month ago

0

Chapter 186
1 month ago

0

Chapter 185
1 month ago

0

Chapter 184
1 month ago

0

Chapter 183
1 month ago

0

Chapter 182
1 month ago

0

Chapter 181
1 month ago

0