Mangas
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư [Manhua]

Story of: Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!

80
0
5

Chapters List

Chapter 1181
2 months ago

4

Chapter 1180
2 months ago

4

Chapter 1179
2 months ago

5

Chapter 1178
2 months ago

4

Chapter 1177
2 months ago

4

Chapter 1176
2 months ago

4

Chapter 1175
2 months ago

6

Chapter 1174
2 months ago

4

Chapter 1173
2 months ago

4

Chapter 1172
2 months ago

4

Chapter 1171
2 months ago

4

Chapter 1170
2 months ago

4

Chapter 1169
3 months ago

5

Chapter 1168
3 months ago

5

Chapter 1167
3 months ago

6

Chapter 1166
3 months ago

5

Chapter 1165
3 months ago

5

Chapter 1164
3 months ago

5

Chapter 1163
3 months ago

5

Chapter 1162
3 months ago

6

Chapter 1161
3 months ago

5

Chapter 1160
3 months ago

5

Chapter 1159
3 months ago

16

Chapter 1158
3 months ago

9

Chapter 1157
3 months ago

6

Chapter 1156
3 months ago

5

Chapter 1155
3 months ago

6

Chapter 1154
3 months ago

5

Chapter 1153
3 months ago

5

Chapter 1152
3 months ago

5

Chapter 1151
3 months ago

5

Chapter 1150
3 months ago

5

Chapter 1149
3 months ago

5

Chapter 1148
3 months ago

5

Chapter 1147
3 months ago

5

Chapter 1146
3 months ago

6

Chapter 1145
3 months ago

5

Chapter 1143
3 months ago

5

Chapter 1142
3 months ago

5

Chapter 1141
3 months ago

5

Chapter 1140
3 months ago

5

Chapter 1139
3 months ago

5

Chapter 1138
3 months ago

5

Chapter 1137
3 months ago

5

Chapter 1136
3 months ago

5

Chapter 1135
3 months ago

5

Chapter 1134
3 months ago

5

Chapter 1133
3 months ago

5

Chapter 1132
3 months ago

5

Chapter 1131
3 months ago

7

Chapter 1130
3 months ago

5

Chapter 1129
3 months ago

5

Chapter 1128
3 months ago

6

Chapter 1127
3 months ago

6

Chapter 1126
3 months ago

5

Chapter 1125
3 months ago

5

Chapter 1124
3 months ago

5

Chapter 1123
3 months ago

5

Chapter 1122
3 months ago

5

Chapter 1121
3 months ago

5

Chapter 1120
3 months ago

5

Chapter 1119
3 months ago

5

Chapter 1118
3 months ago

5

Chapter 1117
3 months ago

5

Chapter 1116
3 months ago

5

Chapter 1115
3 months ago

5

Chapter 1114
3 months ago

5

Chapter 1113
3 months ago

5

Chapter 1112
3 months ago

5

Chapter 1111
3 months ago

5

Chapter 1110
3 months ago

5

Chapter 1109
3 months ago

5

Chapter 1108
3 months ago

6

Chapter 1107
3 months ago

5

Chapter 1106
3 months ago

6

Chapter 1105
3 months ago

5

Chapter 1104
3 months ago

5

Chapter 1103
3 months ago

5

Chapter 1102
3 months ago

5

Chapter 1101
3 months ago

5

Chapter 1100
3 months ago

5

Chapter 1099
3 months ago

5

Chapter 1098
3 months ago

6

Chapter 1097
3 months ago

5

Chapter 1096
3 months ago

6

Chapter 1095
3 months ago

5

Chapter 1094
3 months ago

6

Chapter 1093
3 months ago

6

Chapter 1092
3 months ago

5

Chapter 1091
3 months ago

5

Chapter 1090
3 months ago

5

Chapter 1089
3 months ago

5

Chapter 1088
3 months ago

5

Chapter 1087
3 months ago

5

Chapter 1086
3 months ago

5

Chapter 1085
3 months ago

7

Chapter 1084
3 months ago

5

Chapter 1083
3 months ago

5

Chapter 1082
3 months ago

6

Chapter 1081
3 months ago

6