Mangas
Toàn Trí Tu Tiên Giả

Toàn Trí Tu Tiên Giả [Manhwa]

Story of: Toàn Trí Tu Tiên Giả

Tu tiên giả xuyên vào thế giới siêu năng lực, vì muốn được phi thăng như ước nguyện ban đầu nên quyết định xây dựng lại dị giới này. Đạo thể thiên sinh, di tích tu tiên,... Thế giới này không phải chưa hề có tu tiên giả, chỉ là họ đang đợi thời đại tu tiên tái khởi thôi!

4
0
5