Mangas
Tôi Tưởng Đó Chỉ Là Tiểu Thuyết Trọng Sinh Bình Thường

Tôi Tưởng Đó Chỉ Là Tiểu Thuyết Trọng Sinh Bình Thường [Manhwa]

Alternative Titles: Tôi Tưởng Đây Là Truyện Xuyên Không Bình Thường
Story of: Tôi Tưởng Đó Chỉ Là Tiểu Thuyết Trọng Sinh Bình Thường

Tôi là một phản diện người sẽ chết dưới bàn tay của nam chính. Thoạt đầu tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì đó là kết cục của hầu hết các ác nữ tiểu thuyết mạng. Cho tới khi tôi nhận ra mình không thể thoát khỏi cốt truyện nguyên tác. Nếu tôi phải chết, thì xin hãy gửi một nụ hôn tới người chồng đẹp trai của tôi! “Hãy làm thỏa mãn tôi đi ả đàn bà của nhà Rigelhof kia. Ai biết được, nó có thể mang lại vài lợi ích cho cô thì sao”… Tại sao cốt truyện bắt đầu thay đổi rồi?

14
0
5

Chapters List

Chapter 53
4 months ago

4

Chapter 52
4 months ago

4

Chapter 51
4 months ago

3

Chapter 50
4 months ago

3

Chapter 49
4 months ago

3

Chapter 48
4 months ago

3

Chapter 47
4 months ago

3

Chapter 46.2
4 months ago

3

Chapter 46.1
4 months ago

3

Chapter 45.2
4 months ago

3

Chapter 45.1
4 months ago

3

Chapter 44
4 months ago

3

Chapter 43
4 months ago

3

Chapter 42.2
4 months ago

3

Chapter 42.1
4 months ago

3

Chapter 41
4 months ago

3

Chapter 40.2
4 months ago

3

Chapter 40.1
4 months ago

3

Chapter 39.2
4 months ago

3

Chapter 39.1
4 months ago

3

Chapter 38.2
4 months ago

3

Chapter 38.1
4 months ago

3

Chapter 37.2
4 months ago

3

Chapter 37.1
4 months ago

3

Chapter 36.2
4 months ago

3

Chapter 36.1
4 months ago

3

Chapter 35
4 months ago

3

Chapter 34.3
4 months ago

3

Chapter 34.2
4 months ago

3

Chapter 34.1
4 months ago

3

Chapter 33.2
4 months ago

3

Chapter 33.1
4 months ago

3

Chapter 32
4 months ago

3

Chapter 31.2
4 months ago

3

Chapter 31.1
4 months ago

3

Chapter 30
4 months ago

3

Chapter 29.2
4 months ago

3

Chapter 29.1
4 months ago

3

Chapter 28.2
4 months ago

3

Chapter 28.1
4 months ago

3

Chapter 27
4 months ago

3

Chapter 26
4 months ago

3

Chapter 25
4 months ago

3

Chapter 24
4 months ago

3

Chapter 23
4 months ago

3

Chapter 22
4 months ago

3

Chapter 21
4 months ago

3

Chapter 20
4 months ago

3

Chapter 19
4 months ago

0

Chapter 19
4 months ago

3

Chapter 18
4 months ago

3

Chapter 17
4 months ago

3

Chapter 16
4 months ago

3

Chapter 15
4 months ago

3

Chapter 14
4 months ago

3

Chapter 13
4 months ago

3

Chapter 12
4 months ago

3

Chapter 11
4 months ago

3

Chapter 10
4 months ago

3

Chapter 9
4 months ago

3

Chapter 8
4 months ago

3

Chapter 7
4 months ago

3

Chapter 6
4 months ago

3

Chapter 5
4 months ago

3

Chapter 4
4 months ago

3

Chapter 3
4 months ago

3

Chapter 2
4 months ago

3

Chapter 1
4 months ago

3