Mangas
Trấn Quốc Thần Tế

Trấn Quốc Thần Tế [Manhua]

Story of: Trấn Quốc Thần Tế

Sở Trần là thiếu chủ gia tộc đệ nhất Hoa Hạ, truyền nhân của kỳ môn đệ nhất thiên hạ, khi đang xuống núi sau khi học thành tài, vô tình phong ấn song hồn ngũ phách của mình, trở thành anh chàng đi ở rể ngốc nghếch trong 5 năm…

11
0
5

Chapters List

Chapter 128
3 days ago

0

Chapter 127
4 days ago

0

Chapter 126
5 days ago

0

Chapter 125
1 week ago

0

Chapter 124
1 week ago

0

Chapter 123
1 week ago

0

Chapter 122
1 week ago

0

Chapter 121
1 week ago

0

Chapter 120
1 week ago

0

Chapter 119
1 week ago

0

Chapter 118
2 weeks ago

0

Chapter 117
2 weeks ago

0

Chapter 116
2 weeks ago

0

Chapter 115
2 weeks ago

0

Chapter 114
2 weeks ago

0

Chapter 113
2 weeks ago

0

Chapter 112
2 weeks ago

0

Chapter 111
2 weeks ago

0

Chapter 110
2 weeks ago

0

Chapter 109
2 weeks ago

0

Chapter 108
2 weeks ago

0

Chapter 107
2 weeks ago

0

Chapter 106
2 weeks ago

0

Chapter 105
3 weeks ago

0

Chapter 104
3 weeks ago

0

Chapter 103
3 weeks ago

0

Chapter 102
3 weeks ago

0

Chapter 101
3 weeks ago

0

Chapter 100
3 weeks ago

0

Chapter 99
3 weeks ago

0

Chapter 98
3 weeks ago

0

Chapter 97
4 weeks ago

0

Chapter 96
4 weeks ago

0

Chapter 95
4 weeks ago

0

Chapter 94
1 month ago

0

Chapter 93
1 month ago

0

Chapter 92
1 month ago

0

Chapter 91
1 month ago

1

Chapter 90
1 month ago

1

Chapter 89
1 month ago

1

Chapter 88
1 month ago

3

Chapter 87
1 month ago

2

Chapter 86
1 month ago

1

Chapter 85
1 month ago

1

Chapter 84
1 month ago

1

Chapter 83
1 month ago

1

Chapter 82
1 month ago

1

Chapter 81
1 month ago

1

Chapter 80
1 month ago

1

Chapter 79
1 month ago

5

Chapter 78
1 month ago

6

Chapter 77
1 month ago

2

Chapter 76
1 month ago

1

Chapter 75
1 month ago

1

Chapter 74
1 month ago

1

Chapter 73
1 month ago

1

Chapter 72
1 month ago

1

Chapter 71
1 month ago

1

Chapter 70
1 month ago

0

Chapter 69
1 month ago

0

Chapter 68
1 month ago

0

Chapter 67
1 month ago

0

Chapter 66
1 month ago

0

Chapter 65
1 month ago

0

Chapter 64
1 month ago

0

Chapter 63
1 month ago

0

Chapter 62
1 month ago

0

Chapter 61
1 month ago

0

Chapter 60
1 month ago

0

Chapter 59
1 month ago

0

Chapter 58
1 month ago

0

Chapter 57
1 month ago

0

Chapter 56
1 month ago

0

Chapter 55
1 month ago

0

Chapter 54
1 month ago

0

Chapter 53
1 month ago

0

Chapter 52
1 month ago

0

Chapter 51
1 month ago

0

Chapter 50
1 month ago

0

Chapter 49
1 month ago

0

Chapter 48
1 month ago

0

Chapter 47
1 month ago

0

Chapter 46
1 month ago

0

Chapter 45
1 month ago

0

Chapter 44
1 month ago

0

Chapter 43
1 month ago

0

Chapter 42
1 month ago

0

Chapter 41
1 month ago

0

Chapter 40
1 month ago

0

Chapter 39
1 month ago

0

Chapter 38
1 month ago

0

Chapter 37
1 month ago

0

Chapter 36
1 month ago

0

Chapter 35
1 month ago

0

Chapter 34
1 month ago

0

Chapter 33
1 month ago

0

Chapter 32
1 month ago

0

Chapter 31
1 month ago

0

Chapter 30
1 month ago

0

Chapter 29
1 month ago

1