Mangas
Trạng Thái Song Sinh

Trạng Thái Song Sinh [-]

Alternative Titles: Bệnh Trạng Song Sinh
Story of: Trạng Thái Song Sinh

Dương Bắc Ninh, Dương Nam Ninh là một cặp chị em song sinh, Bắc Ninh là chị, Nam Ninh là em gái. Từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục đối xử không công bằng nên lớn lên đã hình thành nên hai tính cách khác nhau. Bắc Ninh cực kỳ tự phụ, Nam Ninh cực kỳ tự ti. Sau khi Nam Ninh qua đời đã giao dịch với thần chết để được trùng sinh, trùng sinh về năm 16 tuổi, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân cha mẹ đối đãi với cô như vậy và thân thế của bản thân...... Truyện được phát hành duy nhất tại NettruyenUk.Net và Youtube, Playerduo của SC

12
0
5