Mangas
Trường Học Siêu Anh Hùng

Trường Học Siêu Anh Hùng [Manga]

Alternative Titles: My Hero Academia
Story of: Trường Học Siêu Anh Hùng

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước

4
0
5

Chapters List

Chapter 420
1 day ago

0

Chapter 419
5 days ago

0

Chapter 418
2 weeks ago

0

Chapter 417
4 weeks ago

1

Chapter 416
4 weeks ago

1

Chapter 415
1 month ago

1

Chapter 414
1 month ago

1

Chapter 413
1 month ago

1

Chapter 412
1 month ago

1

Chapter 411
1 month ago

1

Chapter 410
1 month ago

1

Chapter 409
1 month ago

1

Chapter 408
1 month ago

1

Chapter 407
1 month ago

1

Chapter 406
1 month ago

1

Chapter 405
1 month ago

1

Chapter 404
1 month ago

1

Chapter 403
1 month ago

1

Chapter 402
1 month ago

1

Chapter 401
1 month ago

1

Chapter 400
1 month ago

1

Chapter 399
1 month ago

1

Chapter 398
1 month ago

1

Chapter 397
1 month ago

1

Chapter 396
1 month ago

1

Chapter 395
1 month ago

1

Chapter 394
1 month ago

1

Chapter 393
1 month ago

1

Chapter 392
1 month ago

1

Chapter 391
1 month ago

1

Chapter 390
1 month ago

1

Chapter 389
1 month ago

1

Chapter 388
1 month ago

1

Chapter 387
1 month ago

1

Chapter 386
1 month ago

1

Chapter 385
1 month ago

1

Chapter 384
1 month ago

1

Chapter 383
1 month ago

1

Chapter 382
1 month ago

1

Chapter 381
1 month ago

1

Chapter 380
1 month ago

1

Chapter 379
1 month ago

1

Chapter 378
1 month ago

1

Chapter 377
1 month ago

1

Chapter 376
1 month ago

1

Chapter 375
1 month ago

1

Chapter 374
1 month ago

1

Chapter 373
1 month ago

1

Chapter 372
1 month ago

1

Chapter 371
1 month ago

1

Chapter 370
1 month ago

1

Chapter 369
1 month ago

1

Chapter 368
1 month ago

1

Chapter 367
1 month ago

1

Chapter 366
1 month ago

1

Chapter 365
1 month ago

1

Chapter 364
1 month ago

1

Chapter 363
1 month ago

1

Chapter 362
1 month ago

1

Chapter 361
1 month ago

1

Chapter 360
1 month ago

1

Chapter 359
1 month ago

1

Chapter 358
1 month ago

1

Chapter 357
1 month ago

1

Chapter 356
1 month ago

1

Chapter 355
1 month ago

1

Chapter 354
1 month ago

1

Chapter 353
1 month ago

1

Chapter 352
1 month ago

1

Chapter 351
1 month ago

1

Chapter 350
1 month ago

1

Chapter 349
1 month ago

1

Chapter 348
1 month ago

1

Chapter 347
1 month ago

1

Chapter 346
1 month ago

1

Chapter 345
1 month ago

1

Chapter 344
1 month ago

1

Chapter 343
1 month ago

1

Chapter 342
1 month ago

1

Chapter 341
1 month ago

1

Chapter 340
1 month ago

1

Chapter 339
1 month ago

1

Chapter 338
1 month ago

1

Chapter 337
1 month ago

1

Chapter 336
1 month ago

1

Chapter 335
1 month ago

1

Chapter 334
1 month ago

1

Chapter 333
1 month ago

1

Chapter 332
1 month ago

1

Chapter 331
1 month ago

1

Chapter 330
1 month ago

1

Chapter 329
1 month ago

1

Chapter 328
1 month ago

1

Chapter 327
1 month ago

1

Chapter 326
1 month ago

1

Chapter 325
1 month ago

1

Chapter 324
1 month ago

1

Chapter 323
1 month ago

1

Chapter 322
1 month ago

1

Chapter 321.5
1 month ago

1