Mangas
Trường Sinh Bất Lão Ta Cưới Tà Thần Về Làm Vợ

Trường Sinh Bất Lão Ta Cưới Tà Thần Về Làm Vợ [-]

Alternative Titles: Người Bất Tử Bất Lão Như Ta Đã Cưới Một Tà Thần
Story of: Trường Sinh Bất Lão Ta Cưới Tà Thần Về Làm Vợ

Trường sinh giả Lâm Trạch, triệu hoán một lão bà tà thần, đến làm bạn với mình vượt qua cuộc sống cô đơn dài dằng dặc... Vốn nên sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, nhưng hai nhân vật này có sinh mệnh vĩnh hằng vô hạn này, hình như đều có mục đích riêng của mình

13
0
5