Mangas
Tu Chân Cuồng Thiếu Tại Vườn Trường

Tu Chân Cuồng Thiếu Tại Vườn Trường [Manhua]

Story of: Tu Chân Cuồng Thiếu Tại Vườn Trường

Một lần ngoài ý muốn, Đường Tranh từ học bá biến thành học tra, Trong lúc bị ép phải vào "căn phòng có ma", hắn đã gặp được "Thiên Thiền Tử" từ đó vận mệnh của hắn thay đổi, phát hiện bản thân là cửu dương thánh thể, mạng sống không lâu, Đường Tranh quyết định từ bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống khác....Truyện được làm theo bộ tiểu thuyết "Tu Chân Cuồng Thiếu Tại Vườn Trường"

14
0
5