Mangas
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần [Manhua]

Story of: Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! --------------------------- Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung Quốc

5
0
5

Chapters List

Chapter 445
3 days ago

0

Chapter 444
1 week ago

0

Chapter 443
1 week ago

0

Chapter 442
1 week ago

0

Chapter 441
1 week ago

0

Chapter 440
2 weeks ago

0

Chapter 439
2 weeks ago

0

Chapter 438
2 weeks ago

0

Chapter 437
2 weeks ago

0

Chapter 436
2 weeks ago

0

Chapter 435
2 weeks ago

0

Chapter 434
2 weeks ago

0

Chapter 433
2 weeks ago

0

Chapter 432
2 weeks ago

0

Chapter 431
2 weeks ago

0

Chapter 430
3 weeks ago

0

Chapter 429
3 weeks ago

0

Chapter 428
4 weeks ago

1

Chapter 427
4 weeks ago

1

Chapter 426
1 month ago

1

Chapter 425
1 month ago

1

Chapter 424
1 month ago

1

Chapter 423
1 month ago

1

Chapter 422
1 month ago

1

Chapter 421
1 month ago

1

Chapter 420
1 month ago

2

Chapter 419
1 month ago

1

Chapter 418
1 month ago

1

Chapter 417
1 month ago

1

Chapter 416
1 month ago

1

Chapter 415
1 month ago

1

Chapter 414
1 month ago

1

Chapter 413
1 month ago

1

Chapter 412
1 month ago

1

Chapter 411
1 month ago

1

Chapter 410
1 month ago

1

Chapter 409
1 month ago

1

Chapter 408
1 month ago

1

Chapter 407
1 month ago

1

Chapter 406
1 month ago

1

Chapter 404
1 month ago

1

Chapter 403
1 month ago

1

Chapter 402
1 month ago

1

Chapter 401
1 month ago

1

Chapter 400
1 month ago

1

Chapter 399
1 month ago

1

Chapter 398
1 month ago

1

Chapter 397
1 month ago

1

Chapter 396
1 month ago

1

Chapter 395
1 month ago

1

Chapter 394
1 month ago

1

Chapter 393
1 month ago

1

Chapter 392
1 month ago

1

Chapter 391
1 month ago

1

Chapter 390
1 month ago

1

Chapter 389
1 month ago

1

Chapter 388
1 month ago

1

Chapter 387
1 month ago

1

Chapter 386
1 month ago

1

Chapter 385
1 month ago

1

Chapter 384
1 month ago

1

Chapter 383
1 month ago

1

Chapter 382
1 month ago

1

Chapter 381
1 month ago

1

Chapter 380
1 month ago

1

Chapter 379
1 month ago

1

Chapter 378
1 month ago

1

Chapter 377
1 month ago

1

Chapter 376
1 month ago

1

Chapter 375
1 month ago

1

Chapter 374
1 month ago

1

Chapter 373
1 month ago

1

Chapter 372
1 month ago

1

Chapter 371
1 month ago

1

Chapter 370
1 month ago

1

Chapter 369
1 month ago

1

Chapter 368
1 month ago

1

Chapter 367
1 month ago

1

Chapter 366
1 month ago

1

Chapter 365
1 month ago

1

Chapter 364
1 month ago

1

Chapter 363
1 month ago

1

Chapter 362
1 month ago

1

Chapter 361
1 month ago

1

Chapter 360
1 month ago

1

Chapter 359
1 month ago

1

Chapter 358
1 month ago

1

Chapter 357
1 month ago

1

Chapter 356
1 month ago

1

Chapter 355
1 month ago

1

Chapter 354
1 month ago

1

Chapter 353
1 month ago

1

Chapter 352
1 month ago

1

Chapter 351
1 month ago

1

Chapter 350
1 month ago

1

Chapter 349
1 month ago

1

Chapter 348
1 month ago

1

Chapter 347
1 month ago

1

Chapter 346
1 month ago

1

Chapter 345
1 month ago

1