Mangas
Từ Phù Thủy Mạnh Nhất Khu Ổ Chuột Đến Vô Song Tại Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia

Từ Phù Thủy Mạnh Nhất Khu Ổ Chuột Đến Vô Song Tại Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia [Manga]

Alternative Titles: The Irregular of the Royal Academy of Magic ~The Strongest Sorcerer From the Slums is Unrivaled in the School of Royals ~
Story of: Từ Phù Thủy Mạnh Nhất Khu Ổ Chuột Đến Vô Song Tại Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia

Áp đảo giới quý tộc, pháp sư mạnh nhất từ ​​khu ổ chuột !! Ars vốn là một thằng ăn cắp vặt trong khu ổ chuột. Và được nhận nuôi để trở thành sát thủ. Ở tuổi 15, Ars được khuyên nên đi học để đủ tiêu chuẩn trở thành "Pháp sư". Vừa bước vào cổng trường, là sự xuất hiện của những quý tộc có trình độ không bằng một cái móng tay của Ars, người đã vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào với khả năng vượt trội, bắt đầu một cuộc sống khác thường .Là học sinh vào ban ngày và một sát thủ vào ban đêm !!

16
0
5

Chapters List

Chapter 96
2 weeks ago

0

Chapter 95
3 weeks ago

0

Chapter 94
1 month ago

0

Chapter 93
1 month ago

0

Chapter 92
1 month ago

0

Chapter 91
1 month ago

0

Chapter 90
3 months ago

2

Chapter 89
3 months ago

0

Chapter 88
3 months ago

0

Chapter 87
3 months ago

3

Chapter 86
3 months ago

0

Chapter 85
3 months ago

0

Chapter 84
3 months ago

0

Chapter 83
3 months ago

0

Chapter 82
3 months ago

1

Chapter 81
3 months ago

0

Chapter 80
3 months ago

0

Chapter 79
3 months ago

0

Chapter 78
3 months ago

0

Chapter 77
3 months ago

0

Chapter 76
3 months ago

0

Chapter 75
3 months ago

0

Chapter 74
3 months ago

0

Chapter 73
3 months ago

0

Chapter 72
3 months ago

0

Chapter 71
3 months ago

1

Chapter 70
3 months ago

0

Chapter 69
3 months ago

0

Chapter 68
3 months ago

0

Chapter 67
3 months ago

0

Chapter 66
3 months ago

0

Chapter 65
3 months ago

0

Chapter 64
3 months ago

0

Chapter 63
3 months ago

0

Chapter 62
3 months ago

0

Chapter 61
3 months ago

1

Chapter 60
3 months ago

0

Chapter 59
3 months ago

0

Chapter 58
3 months ago

0

Chapter 57
3 months ago

0

Chapter 56.5
3 months ago

0

Chapter 55
3 months ago

0

Chapter 54
3 months ago

1

Chapter 53
3 months ago

0

Chapter 52
3 months ago

0

Chapter 51
3 months ago

0

Chapter 50
3 months ago

0

Chapter 49
3 months ago

0

Chapter 48
3 months ago

0

Chapter 47
3 months ago

0

Chapter 46
3 months ago

0

Chapter 45
3 months ago

0

Chapter 44
3 months ago

0

Chapter 43
3 months ago

0

Chapter 42
3 months ago

0

Chapter 41
3 months ago

0

Chapter 40
3 months ago

0

Chapter 39
3 months ago

1

Chapter 38
3 months ago

0

Chapter 37
3 months ago

0

Chapter 36
3 months ago

0

Chapter 35
3 months ago

0

Chapter 34
3 months ago

0

Chapter 33
3 months ago

0

Chapter 32
3 months ago

0

Chapter 31
3 months ago

0

Chapter 30
3 months ago

0

Chapter 29
3 months ago

0

Chapter 28
3 months ago

0

Chapter 27
3 months ago

0

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

0

Chapter 24
3 months ago

0

Chapter 23
3 months ago

0

Chapter 22
3 months ago

0

Chapter 21
3 months ago

0

Chapter 20
3 months ago

0

Chapter 19
3 months ago

0

Chapter 18
3 months ago

0

Chapter 17
3 months ago

0

Chapter 16
3 months ago

0

Chapter 15
3 months ago

0

Chapter 14
3 months ago

0

Chapter 13
3 months ago

0

Chapter 12
3 months ago

0

Chapter 11
3 months ago

0

Chapter 10
3 months ago

0

Chapter 9
3 months ago

0

Chapter 8
3 months ago

0

Chapter 7
3 months ago

0

Chapter 6
3 months ago

0

Chapter 5
3 months ago

1

Chapter 4
3 months ago

0

Chapter 3
3 months ago

2

Chapter 2
3 months ago

0

Chapter 1.2
3 months ago

0

Chapter 1.1
3 months ago

1