Mangas
Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2 [Manhua]

Story of: Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... - Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.

12
0
5

Chapters List

Chapter 441
1 month ago

1

Chapter 440
1 month ago

1

Chapter 439
1 month ago

1

Chapter 438
2 months ago

2

Chapter 437
2 months ago

1

Chapter 436
2 months ago

2

Chapter 435
2 months ago

2

Chapter 434
2 months ago

1

Chapter 433
2 months ago

1

Chapter 432
3 months ago

4

Chapter 431
3 months ago

3

Chapter 430
3 months ago

2

Chapter 429
3 months ago

2

Chapter 428
3 months ago

4

Chapter 427
3 months ago

5

Chapter 426
3 months ago

2

Chapter 425
3 months ago

3

Chapter 424
3 months ago

3

Chapter 423
3 months ago

2

Chapter 422
3 months ago

3

Chapter 421
3 months ago

2

Chapter 420
3 months ago

2

Chapter 419
3 months ago

2

Chapter 418
3 months ago

2

Chapter 417
3 months ago

2

Chapter 416
3 months ago

2

Chapter 415
3 months ago

2

Chapter 414
3 months ago

2

Chapter 413
3 months ago

3

Chapter 412
3 months ago

2

Chapter 411
3 months ago

2

Chapter 410
3 months ago

2

Chapter 409
3 months ago

2

Chapter 408
3 months ago

3

Chapter 407
3 months ago

3

Chapter 406
3 months ago

2

Chapter 405
3 months ago

2

Chapter 404
3 months ago

3

Chapter 403
3 months ago

2

Chapter 402
3 months ago

2

Chapter 401
3 months ago

2

Chapter 400
3 months ago

3

Chapter 399
3 months ago

3

Chapter 398
3 months ago

2

Chapter 397
3 months ago

2

Chapter 396
3 months ago

2

Chapter 395
3 months ago

3

Chapter 394
3 months ago

2

Chapter 393
3 months ago

2

Chapter 392
3 months ago

2

Chapter 391
3 months ago

3

Chapter 390
3 months ago

2

Chapter 389
3 months ago

3

Chapter 388
3 months ago

2

Chapter 387
3 months ago

2

Chapter 386
3 months ago

2

Chapter 385
3 months ago

2

Chapter 384
3 months ago

2

Chapter 383
3 months ago

3

Chapter 382
3 months ago

2

Chapter 381
3 months ago

2

Chapter 380
3 months ago

2

Chapter 379
3 months ago

2

Chapter 378
3 months ago

2

Chapter 377
3 months ago

2

Chapter 376
3 months ago

2

Chapter 375
3 months ago

3

Chapter 374
3 months ago

2

Chapter 373
3 months ago

2

Chapter 372
3 months ago

2

Chapter 371
3 months ago

2

Chapter 370
3 months ago

2

Chapter 369
3 months ago

2

Chapter 368
3 months ago

2

Chapter 367
3 months ago

2

Chapter 366
3 months ago

2

Chapter 365
3 months ago

2

Chapter 364
3 months ago

3

Chapter 363
3 months ago

2

Chapter 362
3 months ago

3

Chapter 361
3 months ago

2

Chapter 360
3 months ago

2

Chapter 359
3 months ago

2

Chapter 358
3 months ago

2

Chapter 357
3 months ago

2

Chapter 356
3 months ago

2

Chapter 355
3 months ago

2

Chapter 354
3 months ago

2

Chapter 353
3 months ago

2

Chapter 352
3 months ago

2

Chapter 351
3 months ago

2

Chapter 350
3 months ago

2

Chapter 349
3 months ago

2

Chapter 348
3 months ago

2

Chapter 347
3 months ago

2

Chapter 346
3 months ago

2

Chapter 345
3 months ago

3

Chapter 343
3 months ago

2

Chapter 342
3 months ago

2

Chapter 341
3 months ago

3