Mangas
Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần [Manhua]

Story of: Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

5
0
5

Chapters List

Chapter 786
2 days ago

0

Chapter 785
2 days ago

0

Chapter 784
2 days ago

0

Chapter 783
1 week ago

0

Chapter 782
1 week ago

0

Chapter 781
1 week ago

0

Chapter 780
2 weeks ago

0

Chapter 779
2 weeks ago

0

Chapter 778
2 weeks ago

0

Chapter 777
3 weeks ago

0

Chapter 776
3 weeks ago

0

Chapter 775
3 weeks ago

0

Chapter 774
4 weeks ago

1

Chapter 773
4 weeks ago

1

Chapter 772
4 weeks ago

1

Chapter 771
4 weeks ago

1

Chapter 770
1 month ago

1

Chapter 769
1 month ago

1

Chapter 768
1 month ago

1

Chapter 767
1 month ago

2

Chapter 766
1 month ago

2

Chapter 765
1 month ago

1

Chapter 764
1 month ago

1

Chapter 763
1 month ago

1

Chapter 762
1 month ago

1

Chapter 761
1 month ago

1

Chapter 760
1 month ago

1

Chapter 759
1 month ago

1

Chapter 758
1 month ago

1

Chapter 757
1 month ago

1

Chapter 756
1 month ago

1

Chapter 755
1 month ago

1

Chapter 754
1 month ago

1

Chapter 753
1 month ago

1

Chapter 752
1 month ago

1

Chapter 751
1 month ago

1

Chapter 750
1 month ago

1

Chapter 749
1 month ago

1

Chapter 748
1 month ago

1

Chapter 747
1 month ago

1

Chapter 746
1 month ago

1

Chapter 745
1 month ago

1

Chapter 744
1 month ago

1

Chapter 743
1 month ago

1

Chapter 742
1 month ago

1

Chapter 741
1 month ago

1

Chapter 740
1 month ago

1

Chapter 739
1 month ago

1

Chapter 738
1 month ago

1

Chapter 737
1 month ago

1

Chapter 736
1 month ago

1

Chapter 735
1 month ago

1

Chapter 734
1 month ago

1

Chapter 733
1 month ago

1

Chapter 732
1 month ago

1

Chapter 731
1 month ago

1

Chapter 730
1 month ago

1

Chapter 729
1 month ago

1

Chapter 728
1 month ago

1

Chapter 727
1 month ago

1

Chapter 726
1 month ago

1

Chapter 725
1 month ago

1

Chapter 724
1 month ago

1

Chapter 723
1 month ago

1

Chapter 722
1 month ago

1

Chapter 721
1 month ago

1

Chapter 720
1 month ago

1

Chapter 719
1 month ago

1

Chapter 718
1 month ago

1

Chapter 717
1 month ago

1

Chapter 716
1 month ago

1

Chapter 715
1 month ago

1

Chapter 714
1 month ago

1

Chapter 713
1 month ago

1

Chapter 712
1 month ago

1

Chapter 711
1 month ago

1

Chapter 710
1 month ago

1

Chapter 709
1 month ago

1

Chapter 708
1 month ago

1

Chapter 707
1 month ago

1

Chapter 706
1 month ago

1

Chapter 705
1 month ago

1

Chapter 704
1 month ago

1

Chapter 703
1 month ago

1

Chapter 702
1 month ago

1

Chapter 701
1 month ago

1

Chapter 700
1 month ago

1

Chapter 699
1 month ago

1

Chapter 698
1 month ago

1

Chapter 697
1 month ago

1

Chapter 696
1 month ago

1

Chapter 695
1 month ago

1

Chapter 694
1 month ago

1

Chapter 693
1 month ago

1

Chapter 692
1 month ago

1

Chapter 691
1 month ago

1

Chapter 690
1 month ago

1

Chapter 689
1 month ago

1

Chapter 688
1 month ago

1

Chapter 687
1 month ago

1