Mangas
Vạn Cổ Tối Cường Phò Mã

Vạn Cổ Tối Cường Phò Mã [Manhua]

Alternative Titles: Ta Nằm Liền Biến Cường
Story of: Vạn Cổ Tối Cường Phò Mã

Sở thiên thư trùng sinh tại dị thế, phát hiện mình đang cùng một người bái thiên địa, đối tượng minh hôn thế mà lại là đương triều công chúa! Đối mặt với người qua đường mắt trắng, đại mẫu gia hại, cường giả áp bách, Sở Thiên Thư gia thân ngón tay vàng, tu vô thượng công pháp, cưới mỹ nhân tuyệt sắc, chiến chí tôn cường giả, nắm quyền trượng sinh tử! Khi hắn đứng trên đỉnh cai của thế giới, hắn cảm thấy: "cuộc sống này, cuối cùng đã không phụ danh tiếng của người xuyên không!"

26
0
5