Mangas
When Trying to Get Back at the Hometown Bullies Another Battle Began

When Trying to Get Back at the Hometown Bullies Another Battle Began [Manga]

Story of: When Trying to Get Back at the Hometown Bullies Another Battle Began

Sau nhiều năm rời xa quê hương, Kotaro đã quay về để báo thù 3 kẻ bắt nạt từng khiến cậu khổ sở hồi cấp 1. Thế nhưng khi gặp lại 3 kẻ bắt nạt, những gì chờ đợt cậu lại vượt xa những gì cậu tưởng tượng

10
0
5