Mangas
Xâm Nhập Vào Trường Trung Học Tài Phiệt!

Xâm Nhập Vào Trường Trung Học Tài Phiệt! [Manhwa]

Story of: Xâm Nhập Vào Trường Trung Học Tài Phiệt!

Da Kyung, người đang hoạt động với tư cách là một thành viên của một tổ chức, đã phát hiện ra ông chủ của mình chết qua muộn màng, người đã coi cô ấy như con ruột. Sau khi phát hiện ra thủ phạm chính là “chủ tịch Lee”, cô đã lên kế hoạch để trả thù. Tuy nhiên điều đó lại không hề dễ dàng. Thông tin về con trai của chủ tịch Lee có được ngay sau khi cô đã sắp từ bỏ. Đối diện với nhiệm vụ cuối cùng đó, Da Kyung đã xâm nhập vào trường trung học giành cho những tài phiệt…

9
0
5

Chapters List

Chapter 63.1
1 week ago

0

Chapter 62.2
1 week ago

0

Chapter 62.1
2 weeks ago

0

Chapter 61.2
2 weeks ago

0

Chapter 61.1
3 weeks ago

0

Chapter 60.2
3 weeks ago

0

Chapter 60.1
1 month ago

1

Chapter 59.2
1 month ago

1

Chapter 59.1
1 month ago

0

Chapter 58.2
1 month ago

0

Chapter 58.1
1 month ago

0

Chapter 57.2
1 month ago

0

Chapter 57.1
1 month ago

0

Chapter 56.2
1 month ago

0

Chapter 56.1
1 month ago

0

Chapter 55.2
1 month ago

0

Chapter 55.1
1 month ago

0

Chapter 54.2
1 month ago

0

Chapter 54.1
1 month ago

0

Chapter 53.2
1 month ago

0

Chapter 53.1
1 month ago

0

Chapter 52.2
1 month ago

0

Chapter 52.1
1 month ago

0

Chapter 51.2
1 month ago

0

Chapter 51.1
1 month ago

0

Chapter 50.2
1 month ago

0

Chapter 50.1
1 month ago

0

Chapter 49.2
1 month ago

0

Chapter 49.1
1 month ago

0

Chapter 48.2
1 month ago

0

Chapter 48.1
1 month ago

0

Chapter 47.2
1 month ago

0

Chapter 47.1
1 month ago

0

Chapter 46.2
1 month ago

0

Chapter 46.1
1 month ago

0

Chapter 45.2
1 month ago

0

Chapter 45.1
1 month ago

0

Chapter 43.2
1 month ago

0

Chapter 43.1
1 month ago

0

Chapter 42.2
1 month ago

0

Chapter 42.1
1 month ago

0

Chapter 41.2
1 month ago

0

Chapter 41.1
1 month ago

0

Chapter 40.2
1 month ago

0

Chapter 40.1
1 month ago

0

Chapter 39.2
1 month ago

0

Chapter 39.1
1 month ago

0

Chapter 38.2
1 month ago

0

Chapter 38.1
1 month ago

0

Chapter 37.2
1 month ago

0

Chapter 37.1
1 month ago

0

Chapter 36.2
1 month ago

0

Chapter 36.1
1 month ago

0

Chapter 35
1 month ago

0

Chapter 34.2
1 month ago

0

Chapter 34.1
1 month ago

0

Chapter 33.2
1 month ago

0

Chapter 33.1
1 month ago

0

Chapter 32.2
1 month ago

0

Chapter 32.1
1 month ago

0

Chapter 31.2
1 month ago

0

Chapter 31.1
1 month ago

0

Chapter 30
1 month ago

0

Chapter 29.2
1 month ago

0

Chapter 29.1
1 month ago

0

Chapter 28.2
1 month ago

0

Chapter 28.1
1 month ago

0

Chapter 27.2
1 month ago

0

Chapter 27.1
1 month ago

0

Chapter 26.2
1 month ago

0

Chapter 26.1
1 month ago

0

Chapter 25.2
1 month ago

0

Chapter 25.1
1 month ago

0

Chapter 24.2
1 month ago

0

Chapter 24.1
1 month ago

0

Chapter 23.2
1 month ago

0

Chapter 23.1
1 month ago

0

Chapter 22.2
1 month ago

0

Chapter 22.1
1 month ago

0

Chapter 21.2
1 month ago

0

Chapter 21.1
1 month ago

0

Chapter 20.2
1 month ago

0

Chapter 20.1
1 month ago

0

Chapter 19.2
1 month ago

0

Chapter 19.1
1 month ago

0

Chapter 18.2
1 month ago

0

Chapter 18.1
1 month ago

0

Chapter 17.2
1 month ago

0

Chapter 17.1
1 month ago

0

Chapter 16.2
1 month ago

0

Chapter 16.1
1 month ago

0

Chapter 15.2
1 month ago

0

Chapter 15.1
1 month ago

0

Chapter 14.2
1 month ago

0

Chapter 14.1
1 month ago

0

Chapter 13.2
1 month ago

0

Chapter 13.1
1 month ago

0

Chapter 12.2
1 month ago

0

Chapter 12.1
1 month ago

0

Chapter 11.2
1 month ago

0