Mangas
Yankee-kun to Hakujou Gaaru

Yankee-kun to Hakujou Gaaru [-]

Story of: Yankee-kun to Hakujou Gaaru

Hmm.... đại khái là cuộc tình giữa anh giang hồ (tsundere) và 1 bé mù lòa =))

4
0
5