Mangas
Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký [Manhua]

Alternative Titles: Tales of Demons And Gods
Story of: Yêu Thần Ký

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

59
0
5

Chapters List

Chapter 598
5 days ago

0

Chapter 597
1 week ago

0

Chapter 596
1 week ago

1

Chapter 595
3 weeks ago

2

Chapter 594
3 weeks ago

2

Chapter 593
4 weeks ago

2

Chapter 592
1 month ago

2

Chapter 591
1 month ago

2

Chapter 590
1 month ago

4

Chapter 589
1 month ago

3

Chapter 588
2 months ago

3

Chapter 587
2 months ago

5

Chapter 586
2 months ago

4

Chapter 585
2 months ago

4

Chapter 584
2 months ago

4

Chapter 583
2 months ago

4

Chapter 582
2 months ago

4

Chapter 581
2 months ago

4

Chapter 580
3 months ago

6

Chapter 579
3 months ago

5

Chapter 578
3 months ago

3

Chapter 577
3 months ago

4

Chapter 576
3 months ago

6

Chapter 575
3 months ago

6

Chapter 574
3 months ago

6

Chapter 573
3 months ago

4

Chapter 572
3 months ago

4

Chapter 571
3 months ago

4

Chapter 570
3 months ago

5

Chapter 569
3 months ago

5

Chapter 568
3 months ago

4

Chapter 567
3 months ago

4

Chapter 566
3 months ago

4

Chapter 565
3 months ago

4

Chapter 564
3 months ago

6

Chapter 563
3 months ago

4

Chapter 562
3 months ago

4

Chapter 561
3 months ago

4

Chapter 560
3 months ago

4

Chapter 559
3 months ago

4

Chapter 558
3 months ago

4

Chapter 557
3 months ago

4

Chapter 556
3 months ago

4

Chapter 555
3 months ago

4

Chapter 554
3 months ago

4

Chapter 553
3 months ago

4

Chapter 552
3 months ago

5

Chapter 551
3 months ago

4

Chapter 550
3 months ago

5

Chapter 549
3 months ago

4

Chapter 548
3 months ago

5

Chapter 547
3 months ago

4

Chapter 546
3 months ago

4

Chapter 545
3 months ago

5

Chapter 544
3 months ago

4

Chapter 543
3 months ago

4

Chapter 542
3 months ago

4

Chapter 541
3 months ago

4

Chapter 540
3 months ago

4

Chapter 539
3 months ago

4

Chapter 538
3 months ago

4

Chapter 537
3 months ago

4

Chapter 536
3 months ago

4

Chapter 535
3 months ago

4

Chapter 534
3 months ago

4

Chapter 533
3 months ago

4

Chapter 532
3 months ago

4

Chapter 531
3 months ago

4

Chapter 530
3 months ago

4

Chapter 529
3 months ago

5

Chapter 528
3 months ago

5

Chapter 527
3 months ago

4

Chapter 526
3 months ago

4

Chapter 525
3 months ago

4

Chapter 524
3 months ago

5

Chapter 523
3 months ago

4

Chapter 522
3 months ago

4

Chapter 521
3 months ago

4

Chapter 520
3 months ago

5

Chapter 519
3 months ago

4

Chapter 518
3 months ago

4

Chapter 517
3 months ago

4

Chapter 516
3 months ago

5

Chapter 515
3 months ago

4

Chapter 514
3 months ago

4

Chapter 513
3 months ago

4

Chapter 512
3 months ago

4

Chapter 511
3 months ago

4

Chapter 510
3 months ago

4

Chapter 509
3 months ago

4

Chapter 508
3 months ago

4

Chapter 507
3 months ago

4

Chapter 506
3 months ago

4

Chapter 505
3 months ago

5

Chapter 504
3 months ago

5

Chapter 503
3 months ago

4

Chapter 502
3 months ago

4

Chapter 501
3 months ago

5

Chapter 500
3 months ago

5

Chapter 499
3 months ago

4